Skip links

— O nama

Odluka o osnivanju Udruge donesena je u srpnju 2016. godine s ciljem poticanja kolaboracije znanosti i ekonomije te interdisciplinarnog pristupa u istraživanju tema s područja gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Svrha istog je istražiti aktualne probleme društvene zajednice, ispitati održivost i bonitet postojećih politika te ispitivanjem trendova dati nagovještaj budućih izazova s kojim će se RH kao država te njeno društvo kao nositelj, suočiti.

Aktivnosti djelovanja udruge usmjerene su ka internacionalnom umrežavanju proaktivnih mladih i etabliranih starijih znanstvenika diljem svijeta u usvajanju i primjeni kompetencija i znanja, a osnovu čega čine dinamične rasprave dionika društva, ekonomskih stručnjaka i političkih aktera te osluškivanje potreba cjelokupne javnosti, kako bi se odgovor na probleme dao najefikasnijim alatom današnjice – znanošću.

— Vizija, misija i cilj djelovanja

Vizija je Udruge stvoriti snažan, održiv i svhoishodan test poligon razvojnih društvenih politika te inovativnih, društvu okretnih proizvoda i usluga.

Misija je djelovanja okupiti mlade znanstvenike i specijaliste koji svojim djelovanjem i znanstvenim radom žele dati društveni doprinos te etablirane stručnjake koji gaje entuzijazam spram stjecanja znanja, osobnog razvoja te mentoriranja.  S istima povezati uspješne tvrtke koje gospodarske krize nadilaze adekvatnim vrednovanjem ljudskog kapitala te održivost postižu snažnom bazom ulaganja u istraživanje i razvoj.

Cilj je u konačnici stvoriti razvojni poligon suradnje kroz aktivnosti:

  • Umrežavanje javnog i gospodarskog sektora, znanstveno-istraživačkih i obrazovnih institucija s zainteresiranim, znanstveno afirmiranim predstavnicima akademske zajednice i osoba iz javnog, društvenog i političkog života koji su posebnim zalaganjem s područja profesionalnog djelovanja ostvarili značajan utjecaj na život lokalne, regionalne i/ili državne zajednice
  • Razvoj inovativnih, stručnih rješenja s područja djelovanja s ciljem stvaranja nove dodane vrijednosti i jačanja konkurentnosti lokalne zajednice
  • Jačanje izvrsnosti znanstveno-istraživačke djelatnosti interdisciplinarnim pristupom rješavanju problema, zajamčenim okupljanjem članova po visoko postavljenom kriteriju kompetentnosti
  • Uključivanje, educiranje i potpora mladim znanstvenicima
  • Učinkovito korištenje dostupnih izvora financiranja i dobivanje bespovratnih sredstava putem otvorenih javnih natječaja državnih institucija, EU fondova, Programa Zajednice i ostalih dostupnih izvora financiranja
  • Ciljano privlačenje domaćih i stranih investicija za realizaciju produciranih rješenja
  • Među-sektorsko umrežavanje,
  • Brandiranje i promocija znanstveno-istraživačkog pristupa traženju inovativnih rješenja
  • Razvoj socijalnog poduzetništva te tehnološki razvoj i poticanje inovacija.

— Organizacijska struktura

Predsjenik: Dr. Ivo Šlaus

Akademik Ivo Šlaus rođen je 26.9.1931. u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1954. i doktorirao 1958. Područja njegovog primarnog znanstvenog rada su nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika o čemu je objavio više od 360 znanstvenih publikacija i pet monografija.

Međunarodni odnosi, održivi razvoj i znanost o znanosti su također područja istraživanja I. Šlausa.

Urednik je 6 zbornika radova iz fizike i dva iz međunarodnih odnosa. Pozvani predavač bio je na 57 međunarodnih konferencija. Organizirao je 18 međunarodnih konferencija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Recenzent za projekte EU Framework 5, 6 i 7, te za NSF, DOE projekte u SAD i u RH.

Počasni je član udruženja američkih fizičara (American Physical Society). Bio je profesor (eng. visiting professor) na: University of California, Los Angeles, SAD (1964. – 2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972. – 94.), Duke University, NC (1980. – danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), te savjetnik Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972. – 2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973. – 1980.), Institut Jožef Stefan i Internatioanl postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana (1996. – danas).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. i za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine postao je i predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju. Za vrijeme njegovog predsjedavanja HAZU je postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava i udruge Europskih akademija znanosti i umjetnost (ALLEA) i udruge svih akademija svijeta (IAP i IAMP).

  1. Šlaus je bio od 2000. do 2003. zastupnik u Hrvatskom Saboru, član Odbora za međunarodne odnose i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Godine 1997 je su-osnovao i bio glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu. Akademik Šlaus je član i suosnivač Academia Europaea(od 1988.) i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti (1990. – 1994.), član Academia Scientiarum et Artium Europaeau Salzburgu (od 1992.), član World Academy of Art and Science (WAAS) (od 1994.) i njen predsjednik (2011. – 2013.), a sada je njen počasni predsjednik, od 2005. je član predsjedništva WAAS i bio je predsjednik za Jugoistočnu Europu. I. Šlaus je osnivač i glavni urednik časopisa Cadmus, kojeg izdaje WAAS. Šlaus je počasni član New Westminster College, Vancouver, Kanada. Vanjski je član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije, te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Član je Međunarodnog savjeta za Science Policy Studies, član World Innovation foruma, član UNESCO Task group for Revitalizing R&D u Jugoistočnoj Europi, suosnivač i predsjednik Međunarodnog centra za održivi razvoj u Ljubljani. Akademik Šlaus je od 2002. i član Međunarodnog vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs kao i član Počasnog Odbora i panelist međunarodne konferencije: Religion, Science and the Environment.

Od 1987. je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je i postao predsjednikom Hrvatske udruge Rimskog kluba. Akademik Ivo Šlaus dobitnik je nagrade Ruđer Bošković 1962. i 1969. godine, a 2008. primio je državnu nagradu za životno djelo. I. Šlaus je dekan Dag Hammarskjöld visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije, Zagreb i član uredništva Međunarodne studije (od 2013).

Izvršna tajnica Udruge, Mia Despotović

Rođena 27.09.1989. Senior je konzultant odjela za Razvoj i istraživanje tvrtke Sedam IT d.o.o. gdje radi na istraživanju tržišnog potencijala novih rješenja i inovacija te njihovoj konceptualizaciji i provedbi u projekt. Doktorand je Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznik ljetnog semestra PhD programa Instituta ekonomije CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute) u Pragu, Republika Češka, član Global Labor Organization. Glavni istraživački interes: ljudski kapital, zaposlenost, demografija.

Maja Has, Manager inovacijskih procesa

Rođena 23. Lipnja 1990 godine. Studirala je na je Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je kao voditelj projektnog tima osvojila rektorovu nagradu. Bila je glavnom urednicom studentskog časopisa „Manager Magazine“, asistent katedre za Management i organizaciju, dok je danas kao doktorand Ekonomskog fakulteta, asistent Visokog poslovnog učilišta „Nikola Šubić Zrinski“. Radno iskustvo stječe kao pripravnik u računovodstvenom odjelu Zagrebačke banke, vodeći potom i računovodstvene poslove malih i srednjih poduzetnika, nakon čega se aktivno uključuje u istraživačke projekte, među kojima je prvi onaj istraživanja poduzetničke klime Republike Hrvatske, pod vodstvom CEPOR-a. Glavni istraživački interes: inovacije, poduzetništvo, poslovanje MSP-ova.

Manager odnosa s javnošću i medijima, Ana Slade – Šilović

Rođena je 28. Svibnja 1989 u Splitu. Diplomirala je političko novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, proaktivno razvijajući iskustvo u odnosima s javnošću i vezane vještine kroz organizaciju summit-a, konferencija i okruglih stolova temstaki koncentriranih na područje javnih politika i političke znanosti. Nekadašnji je pripravnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta gdje je bila zadužena za koordinaciju, provedbu  i izradu politika Visokog školstva, asistent u GONG organizaciji, a danas CEO mikro start-up tvrtke Scorpio spuriusgun, zadužena za izradu i provedbu strategije poslovanja, internacionalizaciju poslovanja i PR aktivnosti tvrtke.

Luka Šikić, Manager znanstveno-istraživačkih projekata

Research fellow on Institute of Social Sciences Ivo Pilar, got his PhD degree caring out the thesis on Total factor productivity and diffusion of technology in European posttransition countries. Previously the student of Faculty of economics and business, University of Zagreb and PhD student of University of Vienna Faculty of Business, Economics and Statistics Oskar-Morgenstern-Platz.

Ivana Dimač, Manager razvoja poslovanja

Rođena 27. listopada 1989. godine u Zagrebu. Jedan od top studenata generacije Ekonoskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena za vrijeme studiranja u konzultantskoj kući Grorg consulting d.o.o. kao prodajni predstavnik, koordinator i projektni supervizor na EU i due-diligence projektima. Danas je CEO tvrtke Medin San d.o.o. zadužena za superviziju lanca vrijednosti isporuke i akviziciju novih projekata.

Ivan Budimir, Manager poslovnih operacija

Rođen u ožujku 1986. Godine u Šibeniku. Član I predsjednik Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudionik je Work and Travel programa za SAD, organizator (uzatopnih) Tehnologijada. Zaposlen prvo u tvrtci Abela Pharm Hrvatska kao voditelj ključnih kupaca, a potom u Terumo Interventional Systems kao međunardodni prodajni predstavnik.

Statut
Dopuna statuta
Rješenje